SAA_logobanner_rgb2
Kategórie
Nezaradené

Pozvánka na exkurziu, workshop a výročné stretnutie SAA

Milí členovia a záujemcovia o agrolesníctvo,

Predsedníctvo SAA vás srdečne pozýva na výročné zasadnutie asociácie. Budeme pokračovať v minuloročných šľapajách a stretnutie spájame s pestrým programom. Celý event bude trvať dva dni z 5.7. na 6.7. s prenocovaním v Trenčíne. Členom SAA asociácia hradí komentovanú prehliadku a workshop, aktívnym členom aj ubytovanie a stravu.

Pre záväzné prihlásenie sa na udalosť (alebo jej časť) prosím vyplňte dotazník https://forms.gle/qSHBennwbku4xaiq6. Dotazník sa uzavrie 21.6. 24:00). Tešíme sa na vašu účasť!
 
PROGRAM VEREJNÁ ČASŤ:
Piatok 5.7.
  • 10:00 komentovaná exkurzia u kolegov v Ovocnom strome. Výklad sa bude venovať tradičným odrodám, citlivému prístupu k pestovaniu stromov nie len, ale aj v agrolesníckych systémoch.
  • Obed 12:30 v lokálnej reštaurácii.
  • 13:30 Workshop k navrhovaniu agrolesníckych systémov a krst prvých brožúrok SAA. Možnosť konzultácie s agrolesníckou dizajnérkou Zuzkou Špakovou, vyskúšanie si online nástrojov na navrhovanie ALS.
PROGRAM IBA PRE ČLENOV SAA:
  • 15:30 Pracovné skupiny SAA. Zhodnotenie doterajších aktivít, prednáška o najnovších poznatkoch z Európskej agrolesníckej konferencie EURAF2024, okrúhly stôl k legislatíve, tvorba akčného plánu asociácie.
  • 17:30 Oficiality SAA (správa za rok 2023, rozpočet, plán 2024), predstavenie kandidátov do predsedníctva, voľby.
  • 18:30 Večera a vyhlásenie nového predsedníctva. (Časy sú orientačné)
  • Sobota 6.7. ráno raňajky 10:00 prednáška Jána Julényho k skúsenostiam o založeniu ALS v rámci neprojektovej podpory SP SPP (Sanagro)
  • Pracovný meeting nového predsedníctva (role, stanovy).
  • Link na Facebook udalosť: https://www.facebook.com/share/7Re2njaHF8bQgyqo/
Kategórie
Nezaradené

Siedma Európska Agrolesnícka konferencia

Predsedníčka SAA informuje:

Toto leto bude výnimočné! Siedma Európska Agrolesnícka Konferencia sa tentokrát nebude konať ani vo Francúzsku, ani na Sardínii, ale hneď za hranicami na Mendelova univerzita v Brně 27.-31.5. 2024
V stredu 29.5. budeme vítať aj tých, ktorí v angličtine nie sú úplne doma. Program, vrátane vašich prezentácii bude prekladaný z/do češtiny a angličtiny.
Máte za sebou úspešnú výsadbu? Hospodárite? Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti s kolegami z celej Európy, rôznych profesii a zameraní? Tak neváhajte a do 15.1. pošlite krátky popis vášho projektu/farmy. Viac info vo videu.
Kategórie
Nezaradené

Legislatívne zmeny

Od pondelka je možné pestovať domáce druhy RRD v ALS systéme na TTP, novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality, ostatné podľa očakávania, bez zmeny. Viac na 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/515/vyhlasene_znenie.html

 
Rovnako zmena nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/516/vyhlasene_znenie.html
Kategórie
Nezaradené

 Agrolesníctvo ako nástroj adaptácie na zmenu klímy II.

Slovenská agrolesnícka asociácia v piatok 16.6. usporiadala v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre konferenciu s názvom: Agrolesníctvo ako nástroj adaptácie na zmenu klímy.

Na konferencii odzneli príspevky, ktoré poukazovali na environmentálne, legislatívne a produkčné/ekonomické aspekty agrolesníctva. Hlavné diskusie sa sústredili na potenciál agrolesníctva kompenzovať emisie uhlíka, úspešné realizačné projekty a potrebu lepšej podpory štátu. Poľnohospodári sa podelili o svoje priame skúsenosti, ktoré poukazujú na vyššiu kvalitu plodín, stabilné výnosy, zníženie erózie a zlepšenie mikroklímy v dôsledku použitia agrolesníckych postupov.

Prednášajúci a ich témy:
I. BLOK

Anna Mária Mitrová: Agrolesníctvo ako adaptačné
opatrenie na dopady klimatickej zmeny

Martin Gálik: Význam stromov v krajine, príklady z praxe

Zlatica Muchová: ALS a pozemkové úpravy, prípadová
štúdia

Jakub Houška: Environmentální aspekty ALS

II. BLOK

Jaroslav Jankovič: Úvod do problematiky legislatívy ALS

Marián Glovaťák: Transformácia bielych plôch na produkčné ALS, príklady ALS ASYF

Ľuboš Molitoris: Aktuálne príležitosti pre rozvoj ALS na
Slovensku, kam agrolesníctvo smeruje?

Lýdia Frešová: Prvotné poznatky z Neprojektovej podpory
agrolesníctvo

III. BLOK

Ladislav Bakay: Produkčné stromy v ALS – pollarding

Milan Kotora: Orech čierny – nevyužité príležitosti

Jiří Michalisko: Kvantitatívna a kvalitatívna produkcia v
agrolesníckych systémoch