SAA_logobanner_rgb2

Vízia

  • <10% pokrytie stromamina poľnohospodárskej pôdena Slovensku do roku 2040.
  • Poľnohospodárstvo nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe čelí a bude čeliť mnohým výzvam súčasne. Súčasné poľnohospodárstvo a využívanie pôdy sú zodpovedné za 15 – 30 % všetkých emisií skleníkových plynov, pričom poľnohospodárstvo je jedným z mála odvetví, ktoré aktívne zachytáva uhlík. Zároveň je najväčším prispievateľom k strate biodiverzity. Poľnohospodárska výroba je pod tlakom zmeny klímy, napr. v dôsledku neistých zrážok alebo zvýšeného rizika extrémnych poveternostných udalostí, a zároveň čelí výzve nakŕmiť rastúcu svetovú populáciu a uspokojiť dopyt po obnoviteľných zdrojoch.Riešenie týchto zložitých a vzájomne prepojených problémov je náročnou úlohou. My vidíme ako jedno z účinných riešení práve agrolesníctvo – systém udržateľného využívania pôdy. Viac sa dočítate v záložke „O agrolesníctve“.

Pridajte sa k nám

Zavádzanie agrolesníckych systémov hospodárenia na pôde je celosvetovo považované za jeden z najvýznamnejších nástrojov pri nevyhnutnej transformácii agrosektora smerom k dlhodobo udržateľnej produkcii zdravých potravín v podmienkach zmeny klímy. Tieto ciele chceme na Slovensku podporovať aj v rámci našej  asociácie.

Našou víziou je  vytvárať silné partnerstvá, preto budeme radi keď sa stanete našimi členmi alebo budeme spolupracovať vzájomne na konkrétnych projektoch.

Členstvo v združení vzniká na základe:

  1. a) prejavu vôle uchádzača o členstvo
  2. b) odporúčania minimálne dvoch členov združenia
  3. c) rozhodnutia Predsedníctva a potvrdenia rozhodnutia Predsedníctva Členskou schôdzou a zaplatením členského príspevku