SAA_logobanner_rgb2
euraf_200

EURAF

Slovenská agrolesnícka asociácia je tiež členom Európskej agrolesníckej federácie (EURAF)

Európska agrolesnícka federácia (EURAF) má za cieľ podporovať prijatie Agrolesníckych postupov (introdukcia stromov v rámci systémov poľnohospodárskej výroby). Bude pôsobiť na posilnenie informovanosti a povedomia odbornej i laickej verejnosti.

  • verejnosti, na podporu výučby a výskumu v agrolesníctve a na získavanie rozhodnutí
  • politiky, ktoré by mohli podporiť využívanie stromov na farmách v Európe.
logo_MPRV-SR

MPRV SR

Projekt 2022-2023