SAA_logobanner_rgb2

Aktuality

Naše aktivity

Využívame všetky komunikačné prostriedky vrátane lobovania za systematické riešenia prispôsobené agrolesníctvu v národnom aj európskom meradle.

Organizujeme konferencie, webináre a exkurzie v spolupráci s farmármi, výskumníkmi a ostatnými zainteresovanými stranami. Členom zasielame elektronický newsletter s aktuálnym dianím na poli agrolesníctva. Spravujeme špecializovanú webovú stránku pre výmenu informácií, vedeckých výsledkov a legislatívnych otázok týkajúcich sa agrolesníctva.

Organizujeme stretnutia pracovných skupín asociácie s cieľom vymedziť opatrenia zamerané na zvyšovanie povedomia o agrolesníckych systémoch na legislatívnej, výskumnej aj praktickej úrovni. Podporujeme podujatia a účasť na projektoch zabezpečujúcich vytváranie sietí na Slovensku aj v Európe.

„Spoločnosť rastie, keď starí ľudia sadia stromy, o ktorých vedia, že v ich tieni nikdy nebudú sedieť.“

grécke príslovie