SAA_logobanner_rgb2

SAA na konferencii EURAF2024

SAA na konferencii úspešne odprezentovala výsledky svojich aktivít, za spolupráce s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Mendelovou univerzitou v Brně a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Expert na agrolesnícku legislatívu Ľuboš Molitoris účastníkov zoznámil s aktuálnymi národnými právnymi predpismi týkajúcimi sa agrolesníctva, vrátane prvej Neprojektovej podpory, a vízie SAA v oblasti rozvoja efektívnej podpory polykultúr ako takých. V nasledujúcej diskusii sa odborníci zhodli, že byrokratické prekážky spojené s týmto typom hospodárenia, nie sú výlučnou doménou Slovenska. Obdobné problémy zdieľali aj kolegovia z Nemecka či Rakúska. Riešenie vidia v zásadných zmenách v prospech ALS, ktoré sa nemajú diať za zatvorenými dverami, práve naopak, za aktívnej účasti farmárov a ostatných zainteresovaných. Najväčší problém videli prítomní v nízkom záujme verejných autorít aplikovať takýchto participatívny spôsob rozhodovania.

Česká republika môže byť spôsobom tvorby Neprojektovej podpory pre agrolesníctvo, a s ňou súvisiacimi poradenskými službami, majákom pre ostatné krajiny. Farmári boli nie len vopred informovaný o tejto podpore, ale spolu s nariadením bol zároveň spustený aj poradenský systém, ku ktorému majú farmári prístup zdarma. Podrobnejšie informácie o celom dotačnom titule nájdete na Dotační titul – Český spolek pro agrolesnictví (agrolesnictvi.cz)

Predsedníčka SAA, Anna Mária Mitrová, ďalej na podujatí odprezentovala výsledky v oblasti sociologického výskumu, ktorý otestoval vyššie uvedený spôsob aktívneho zapojenia farmárov do tvorby politík (po vzore ČR) aj na Slovensku. Výsledkom 12 mesačného aplikovaného výskumu je zoznam konkrétnych legislatívnych a iných systematických opatrení, ktoré by mali byť prijaté pre zjednodušenie implementácie agrolesníckych postupov v republike. Za formuláciou týchto opatrení stoja ako výskumníci, tak farmári a poľnohospodársky a legislatívny poradcovia. V PRÍLOHE JE PDF

V rámci sprievodného programu konferencie sa uskutočnil aj Agrolesnícky filmový večer, na ktorom bol predstavený aj Dokument o agrolesníckej praxi na Slovensku z dieľne SAA. Dokument nájdete v našej knižnici.