SAA_logobanner_rgb2

Legislatívne zmeny

Od pondelka je možné pestovať domáce druhy RRD v ALS systéme na TTP, novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality, ostatné podľa očakávania, bez zmeny. Viac na 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/515/vyhlasene_znenie.html

 
Rovnako zmena nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/516/vyhlasene_znenie.html

Legislatívne zmeny

Od pondelka je možné pestovať domáce druhy RRD v ALS systéme na TTP, novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky

Read More »