Kategórie
Nezaradené

Siedma Európska Agrolesnícka konferencia

Predsedníčka SAA informuje:

Toto leto bude výnimočné! Siedma Európska Agrolesnícka Konferencia sa tentokrát nebude konať ani vo Francúzsku, ani na Sardínii, ale hneď za hranicami na Mendelova univerzita v Brně 27.-31.5. 2024
V stredu 29.5. budeme vítať aj tých, ktorí v angličtine nie sú úplne doma. Program, vrátane vašich prezentácii bude prekladaný z/do češtiny a angličtiny.
Máte za sebou úspešnú výsadbu? Hospodárite? Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti s kolegami z celej Európy, rôznych profesii a zameraní? Tak neváhajte a do 15.1. pošlite krátky popis vášho projektu/farmy. Viac info vo videu.
Kategórie
Nezaradené

Legislatívne zmeny

Od pondelka je možné pestovať domáce druhy RRD v ALS systéme na TTP, novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality, ostatné podľa očakávania, bez zmeny. Viac na 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/515/vyhlasene_znenie.html

 
Rovnako zmena nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/516/vyhlasene_znenie.html