SAA_logobanner_rgb2

Krajiny EÚ po mesiacoch patovej situácie schválili zákon o obnove prírody

Väčšina členských štátov EÚ dala v pondelok (17. júna) na zasadnutí Rady v Luxemburgu konečnú zelenú Zákonu o obnove prírody, čo predstavuje posledný krok pre jeden z najkontroverznejších dokumentov Zelenej dohody.
Rakúsko na poslednú chvíľu zmenilo svoju pozíciu, čo v nedeľu oznámila viedenská ministerka životného prostredia Leonore Gewesslerová, a vydláždilo tak cestu k schváleniu.

Slovensko, ktoré predtým verejne vyjadrilo pochybnosti o návrhu, tiež podporilo text počas rozhodujúceho hlasovania, čo umožnilo prijatie zákona tesnou väčšinou 20 krajín, ktoré predstavujú 66 % obyvateľstva EÚ. Hranica pre schválenie kvalifikovanou väčšinou v Rade je 65 %.

Krajiny ako Taliansko, Švédsko a Fínsko boli dlho proti zneniu. Maďarsko svoju podporu stiahlo v marci, tesne pred záverečným hlasovaním. Poľsko následne uviedlo, že návrh už nepodporí.
Rokovatelia EÚ z Európskeho parlamentu a Rady dosiahli v novembri ťažko vybojovanú dohodu o tomto právnom predpise.
V Parlamente čelil právny predpis výraznému odporu stredopravej Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá vyjadrila obavy z vplyvu na poľnohospodársky sektor EÚ, pričom tento odpor neskôr podporili tohtoročné protesty poľnohospodárov.
Napriek vzbure pravicových zákonodarcov na poslednú chvíľu parlament vo februári schválil kompromisné znenie 329 hlasmi za a 275 proti.

V priekopníckom nariadení sa stanovia právne záväzné ciele obnoviť 20 % znehodnotených suchozemských a morských ekosystémov EÚ do roku 2030 a všetky ekosystémy do roku 2050.

Na dosiahnutie týchto cieľov musia krajiny EÚ do roku 2030 obnoviť najmenej 30 % biotopov, na ktoré sa vzťahuje právny predpis, zo zlého do dobrého stavu – ako sú lesy, trávnaté plochy, mokrade, rieky a jazerá – a 90 % do roku 2050. Členské štáty musia tiež zabezpečiť, aby sa stav týchto oblastí po obnove nezhoršoval.

V konečnom znení sa však mnohé požiadavky na poľnohospodársky sektor zmiernili, najmä zavedením “núdzovej brzdy”, aby sa ciele týkajúce sa poľnohospodárstva mohli pozastaviť “za výnimočných okolností”, ktoré ohrozujú potravinovú bezpečnosť. Zákon bude prijatý 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Zdroj:  EU countries rubberstamp Nature Restoration Law after months of deadlock – Euractiv