SAA_logobanner_rgb2

 Agrolesníctvo ako nástroj adaptácie na zmenu klímy II.

Slovenská agrolesnícka asociácia v piatok 16.6. usporiadala v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre konferenciu s názvom: Agrolesníctvo ako nástroj adaptácie na zmenu klímy.

Na konferencii odzneli príspevky, ktoré poukazovali na environmentálne, legislatívne a produkčné/ekonomické aspekty agrolesníctva. Hlavné diskusie sa sústredili na potenciál agrolesníctva kompenzovať emisie uhlíka, úspešné realizačné projekty a potrebu lepšej podpory štátu. Poľnohospodári sa podelili o svoje priame skúsenosti, ktoré poukazujú na vyššiu kvalitu plodín, stabilné výnosy, zníženie erózie a zlepšenie mikroklímy v dôsledku použitia agrolesníckych postupov.

Prednášajúci a ich témy:
I. BLOK

Anna Mária Mitrová: Agrolesníctvo ako adaptačné
opatrenie na dopady klimatickej zmeny

Martin Gálik: Význam stromov v krajine, príklady z praxe

Zlatica Muchová: ALS a pozemkové úpravy, prípadová
štúdia

Jakub Houška: Environmentální aspekty ALS

II. BLOK

Jaroslav Jankovič: Úvod do problematiky legislatívy ALS

Marián Glovaťák: Transformácia bielych plôch na produkčné ALS, príklady ALS ASYF

Ľuboš Molitoris: Aktuálne príležitosti pre rozvoj ALS na
Slovensku, kam agrolesníctvo smeruje?

Lýdia Frešová: Prvotné poznatky z Neprojektovej podpory
agrolesníctvo

III. BLOK

Ladislav Bakay: Produkčné stromy v ALS – pollarding

Milan Kotora: Orech čierny – nevyužité príležitosti

Jiří Michalisko: Kvantitatívna a kvalitatívna produkcia v
agrolesníckych systémoch