SAA_logobanner_rgb2

Definícia

Na Slovensku definujeme agrolesníctvo ako systémy hospodárenia na pôde, v ktorých sa na jednej ploche zámerne kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (stromov, krov).

Začleňovanie stromov do systémov pestovania plodín a živočíšnej výroby je agroekologický prístup k hospodáreniu, ktorý sa javí ako perspektívny pre riešenie množstva súčasných výziev. Doterajšie poznatky jasne ukazujú, že agrolesnícke systémy sú konkurencie schopnou alternatívou využívania pôdy, ktorá ponúka množstvo ekosystémových služieb a environmentálnych benefitov. Medzi štyri hlavné z nich patria v rôznych mierkach: sekvestrácia uhlíka, ochrana biodiverzity, obohacovanie pôdy a kvalita ovzdušia a vody. Agrolesnícke systémy mierneho pásma sú udržateľnou alternatívou k vysoko industrializovanému modelu poľnohospodárstva.

Typy agrolesníckych systémov

Na Slovensku zatiaľ rozlišujeme dva hlavné typy ALS:

  • agrolesnícke systémy na poľnohospodárskej pôde,
  • agrolesnícke systémy na lesnej pôde.

Tieto typy vychádzajú zo základného delenia na poľnohospodársku pôdu a lesný pôdny fond, podľa spôsobu využívania pozemkov v katastrálnom zákone. Ďalšie delenie agrolesníckych systémov sa stále vyvíja. Viac o ALS typológii sa dočítate v brožúrke „Agrolesníctvo: Nedocenený podklad slovenského vidieka.“.